Hľadáte odpovede na svoje otázky? Prečítajte si najskôr tie najčastejšie kladené a ak ani tu nenájdete odpoveď, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Často kladené otázky

Je to veľmi jednoduché! Vyplňte registračný formulár a následne sa Vám vygeneruje prihláška vo formáte PDF. Vytlačte si ju, podpíšte a prineste spolu so sebou na vzdelávanie, prípadne zašlite na našu adresu: TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany

Prostredníctvom časti Môj účet sa prihlásite e-mailom a heslom, ktorý ste zadávali pri registrácii a v časti Upraviť profil môžete zmeniť Vaše údaje. V časti Môj účet môžete prihlášku aj stiahnuť vo formáte PDF.

Podmienkou je účasť na minimálne 80% prezenčnej časti vzdelávacieho kurzu, záverečná prezentácie pred účastníkmi vzdelávania a lektorom a odovzdanie záverečnej práce dištančnej časti do nášho systému v sekcii Môj účet.

Osvedčenie Vám vystavíme po splnení podmienok úspešného ukončenia vzdelávania a odovzdáme osobne proti podpisu alebo zašleme poštou na adresu uvedenú v prihláške. Ak si želáte doručiť Osvedčenie na inú adresu, informujte nás prosím počas vzdelávania alebo telefonicky.

Vlastný tablet nie je potrebný, počas vzdelávania zapožičiame tablety so všetkými aplikáciami, ktorými sa budeme zaoberať.

Samozrejme! Sme veľmi flexibilní a vieme pripraviť aj individuálne školenia v priestoroch Vašej školy. Ozvite sa nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Podľa Zákona 317/2009 §45 bodu g) máme ako poskytovateľ povinnosť zverejňovať Program kontinuálneho vzdelávania a nájdete ho tu.