Meno Priezvisko Pracovisko Obec / Mesto Projekt Dátum absolvovania
Katarína Borošová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Kamila Adamcová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Hana Zavadilová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Eva Lauková Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Katarína Kúdelová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Katarína Tužinská Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Ingrid Uškrtová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Anna Vozárová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Petra Belanová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Jana Vozárová Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Zuzana Gulliver Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Iveta Svetíková Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Stanislava Papánková Spojená škola Nová Baňa 21.11.2015
Viera Kuchtová Spojená škola -Základná škola pri zdravotníckom zariadení Ružomberok 16.01.2016
Kvetoslava Hvolková Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
David Valušiak Spojená škola Malé Tatry č. 3 Ružomberok Ružomberok 16.01.2016
Lucia Rakučáková Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
Judita Rusková Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
Eva Baranová Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
Jana Potočná Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
Stanislava Florková Spojená škola - Špeciálna základná škola Ružomberok 16.01.2016
Silvia Kedroňová Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
Adela Kudličková Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
Mária Mihulcová Spojená škola - Špeciálna základná škola Ružomberok 16.01.2016
Martina Magová Spojená škola Malé Tatry Ružomberok 16.01.2016
Ľuboš Kútnik Spojená škola Ružomberok 16.01.2016
Michaela Juhásová Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s NKS Topoľčany 22.01.2016
Zuzana Grácová Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s NKS Topoľčany 22.01.2016
Silvia Kunová Spojená škola Topoľčany 22.01.2016
Linda Árendás Zajcsek Súkromná spojená škola Nové Zámky 30.01.2016
Mária Kissová Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Nové Zámky 30.01.2016
Helena Bernáthová Súkromné centrum ŠPP, Súkromná spojená škola Nové Zámky 30.01.2016
Katalin Macsai Súkromná spojená škola, Súkromné centrum ŠPP Nové Zámky 30.01.2016
Gabriela Pórová Súkromná spojená škola, org.zl.Súkromná špeciálna ZŠ Nové Zámky 30.01.2016
Zuzana Bresťáková Súkromná spojená škola Nové Zámky 30.01.2016
Eliška Bieliková Súkromná spojená škola Nové Zámky 13.02.2016
Renáta Póčová Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Súkromná spojená škola Nové Zámky 13.02.2016
Helena Baráthová Súkromná spojená škola, Súkromné centrum ŠPP Nové Zámky 13.02.2016
Judita Lengyelová Súkromná spojená škola, Súkromné centrum ŠPP Nové Zámky 13.02.2016
Erik Maczkó Súkromná spojená škola Nové Zámky 13.02.2016
Anita Nagyová Súkromná spojená škola Nové Zámky 13.02.2016
Anikó Hajduová Súkromná spojená škola Nové Zámky 13.02.2016
Ľuboš Bartek Spojená škola Topoľčany 12.12.2016
Daniela Jantulová ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Lucia Gašparová ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Silvia Olšiaková ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Juraj Gódány ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Darina Lučanská ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Mária Kozlíková ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Katarína Sobôtková Základná škola Bratislava 04.02.2017
Andrea Kandravá ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Iveta Orosová ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Radka Teplanová ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Gabriela Čakajdová ŠZŠ s MŠ Bratislava 04.02.2017
Ľubica Jägrová Špeciálna základná škola s materskou školou Bratislava 04.02.2017
Bibiána Novakovová ZŠI pre žiakov s NKS Brezolupy 05.07.2017
Jana Kupková Základná škola internátne pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy 05.07.2017
Eva Grňová ZSI Brezolupy pre žiakov s NKS Brezolupy 05.07.2017
Jana Maláková Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy 05.07.2017
Marta Magdinová Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy a CŠPP pri ZŠI pre žiakov s NKS Bánovce nad Bebravou Brezolupy 05.07.2017
Ivana Gugová ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy Brezolupy 05.07.2017
Daniela Božiková Spojená škola internátna Topoľčany Topoľčany 05.07.2017
Eva Buchelová ZŠI pre žiakov s NKS Brezolupy Brezolupy 05.07.2017
Zdena Pšenková Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy 30 Brezolupy 30 05.07.2017
Mária Holáčiková Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Emília Šulajová Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Valéria Kuceljová Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Zuzana Kamasová ZŠ Eliáša Lániho Bytča 26.08.2017
Anna Ďurajková Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča Bytča 26.08.2017
Katarína Hrtánková Sečňová Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča Bytča 26.08.2017
Jana Kačincová Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Júlia Moravíková Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Katarína Valíčková Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Milada Randová Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Eva Kováčiková Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča Bytča 26.08.2017
Zdena Počarovská Spojená škola internátna Bytča 26.08.2017
Kristína Miklóšová Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Michaela Číková Spojená škola internátna Levice Levice 11.02.2018
Jana Harmanová Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Štefan Nagy Spojená škola Internátna Levice 11.02.2018
Iveta Hujavá Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Silvia Chrienová Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Marta Bušovská Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Paulína Bajanová Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Monika Krammerová Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Maria Marcinekova Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Adriana Pavlovičová Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Gabriela Rišková Spojená škola internátna Levice 11.02.2018
Jana Kotránová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Zuzana Tabernausová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Helena Molčanová špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Katarína Priadková špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Katarína Lányová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Katarína Blažencová ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy 24.02.2018
Silvia Hančáková ŠZŠ Brezno Brezno 24.02.2018
Zuzana Mrázová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Ľudmila Vraniaková Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Janette Belková Šzš Brezno Brezno 24.02.2018
Marcela Murinová Šzš Brezno Brezno 24.02.2018
Erika Kocprdová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Jana Kunštárová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Anna Tokárová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Emília Lukáčová Špeciálna základná škola Brezno 24.02.2018
Janka Zacharová SŠI Bratislava 30.05.2018
Kamila Hrušková Spojená škola internátna Bratislava 30.05.2018
Jana Pastvová SŠI pre žiakov s NKS Bratislava 5 30.05.2018
Katarína Wenchichová Spojená škola internátna Bratislava 30.05.2018
Martin Jankovič Spojená škola internátna Bratislava 30.05.2018
Blažena Manová Spojená škola internátna Bratislava 30.05.2018
Zuzana Hrabovská Spojená škola internátna Bratislava 30.05.2018
Kristína Rieglová Spojená škola internátna Bratislava 30.05.2018
Beata Harineková Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Andrea Palonderová Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Agnesa Mitterpachová Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Mária Debnárová Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Jana Vidová e-Škola Prievidza - súkromná materská, základná a umelecká škola Prievidza 03.07.2018
Zuzana Švantnerová Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Lýdia Miklošovičová Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Zdenka Kvaltínyová Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Želmíra Majerská Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Dagmar Jasíková Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Drahoslava Šinská Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Dagmar Habáneková Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Zlata Kočišová Špeciálna základná škola Banská Bystrica 03.07.2018
Beáta Hazuchová Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Jana Chrapeková Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Zuzana Vavrová Spojená škola, ŠZŠ s MŠ Hlohovec 29.08.2018
Martina Podstraská Michalčíková Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Ľubica Zeiselová Spojená škola Hlohovec Hlohovec 29.08.2018
Martin Tomašik Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Soňa Kajánková Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Dagmar Verešová Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Iveta Piknová Špeciálna základná škola s materskou školou Hlohovec 29.08.2018
Beáta Abelovičová Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Beáta Bedečová Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Miriam Krumpálová Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Vladimír Kajánek Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Martina Dúcka Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Elena Hertelová Spojená škola Hlohovec 29.08.2018
Michaela Hlavoňová Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov Púchov 31.03.2019
Jana Melišíková Spojená škola, Športovcov 1461/17 Púchov Púchov 31.03.2019
Eva Yilmazová Spojená škola internátna Trenčianska Teplá 31.03.2019
Stanislava Michalíková Spojená škola Púchov 31.03.2019
Eva Ševčíková Spojená škola internátna Trenčianska Teplá 31.03.2019
Michaela Wohlschlágerová Spojená škola Púchov 31.03.2019
Iveta Pleváková Spojená škola Púchov 31.03.2019
Mária Mušáková Spojená škola, Športovcov 1061/17 Púchov 31.03.2019
Gabriela Hochlová Spojená škola Športovcov 1461/17 Púchov 31.03.2019
Alena Beňová Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov Púchov 31.03.2019