Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky, pripomienky alebo návrhy? Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.


Poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

 • TRACO Computers s.r.o.
 • Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany
 • +421 33 77 203 21
 • www.tracocomputers.sk
 •  
 • Štatutárny orgán: RNDr. Andrej Kusenda (konateľ)
 • Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1519/2015 - KV (12.02.2015)
 •  
 • Bankové spojenie:
 • VÚB banka: IBAN SK25 0200 0000 0077 5414 0212, BIC (SWIFT): SUBASKBX
 • Tatrabanka: IBAN SK70 1100 0000 0026 2173 8912, BIC (SWIFT): TATRSKBX

Garant kontinuálneho vzdelávania

 • doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava