Katarína Ležáková

Školiteľ

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor: Pedagogika mentálne postihnutých. V súčasnosti pracujem v Špeciálnej základnej škole pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Topoľčanoch. V roku 2014 som získala certifikát Apple Professional Development (APD) Trainer so zameraním na využívanie iPadov v školstve. Spoločnosť Apple ma v roku 2015 vybrala do programu ADE - Apple Distinguished Educator. Stala som sa tak členkou medzinarodnej komunity učiteľov inovatívne pracujúcich s Apple produktmi.

  • Apple Distinguished Educator (ADE)
  • Apple Professional Development (APD) Trainer