Miroslav Alexovič

Školiteľ

Absolvent gymnázia vo Vranove nad Topľou so špecializáciou na programovanie, následne Pedagogická faktulta UPJŠ v Prešove. Učiteľ "vychodňar" na druhom stupni ZŠ, informatik, telocvikár. 20 rokov v školstve nielen za katedrou, ale aj za projektami Infovek a ostatnými, ktoré súviseli s digializáciou školstva, zavádzaním IKT. Apple Professional Development Trainer, užívateľ produktov Apple v pedagogickej praxi. Uchádzač, čakateľ v programe ADE.

  • Apple Professional Development (APD) Trainer